Ochrona środowiska w MSP


OPIS USŁUGI

Nie wiesz, w jakim stopniu Twoja Firma oddziałuje na środowisko? Chcesz poznać swoje obowiązki z zakresu ochrony środowiska? Nie chcesz narazić się na dotkliwe kary? Zgłoś się do ekspertów Leszczyńskiego Centrum Biznesu!

DLA KOGO

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w każdym okresie jej trwania.

ZAKRES USŁUG

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego jak ich działalność wpływa na środowisko, a większość przedsiębiorstw jest przekonana, że ich działalność ma mały wpływ lub w ogóle go na nie ma na nie wywiera. Firmy zazwyczaj są przekonane, że stosują się do uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska, aż do momentu pierwszej kontroli.

W ramach usługi nasi eksperci przeprowadzą ocenę bieżących podstawowych obowiązków Twojego przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Przeprowadzony audyt pozwoli odpowiedzieć na pytania, które obowiązki musisz spełnić, żeby uniknąć ewentualnych sankcji prawnych.

Pomożemy Ci odnaleźć się w gąszczu przepisów ochrony środowiska.

KORZYŚCI

  • Uniknięcie kar administracyjnych i opłat regresywnych
  • Uzyskanie stosownych zezwoleń
  • Prawidłowe gospodarowanie odpadami

Zobacz też:
Wsparcie na starcie

KONTAKT

Ochrona środowiska w MSP

Dagmara Kostrzewa
tel. 65 32 22 105
e-mail:dkostrzewa@lcb.leszno.pl


Honorata Michalak
tel. 65 32 22 101
e-mail: hmichalak@lcb.leszno.pl